P&I Sörvey aşağıdaki hizmetleri kapsamaktadır

  1. P&I Yükleme Tahliye
  2. P & I Sigorta Gemi Giriş Ekspertizi
  3. Tekne Makine Sigorta Gemi Giriş Ekspertizi
  4. Finans Kurumları için Gemi Genel Durum Tespiti
  5. Hasar Yönetimi
  6. Gemi Hasar Tespitleri
  7. Tershane Tamir Takibi
  8. Çatışma / Karaya Oturma Surveyleri
  9. Deniz Kirliliği Surveyleri