1. İstanbul Denizcilik ve Sörvey Hizmetleri A tipi muayene kuruluşu olup, konu ile ilgili taraflardan bağımsızdır.
  2. Ortağı ve yetkilisi olduğum İstanbul Denizcilik ve Sörvey Hizmetleri tarafından gerçekleştirilecek olan muayene hizmetleri kapsamında yer alan hizmet, işlem ve benzerinin; tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, montajcısı, satınalıcısı, sahibi, kullanıcısı veya bunların hiçbirinin temsilcisi olmadığımı,
  3. Yapılan faaliyetlerde tarafsız ve bağımsız davranacağımı,
  4. Yapılan faaliyetleri kendi menfaatime kullanmayacağımı,
  5. Muayene faaliyetlerinde müşteriden kendimin veya personelimin çıkar sağlayacağı talepte bulunmayacağımı ve böyle bir talep oluştuğunda kesinlikle reddedeceğimi,
  6. Gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerde bilgi, belge, dokümanın gizliliğine önem vereceğimi,
  7. Tüm personeli çıkar çatışmasına neden olabilecek faaliyetlerden uzak tutacağımı,
  8. Bir personele yapılacak her türlü şikayet ve itirazın mutlak kesin deliller ile değerlendireceğimi,
  9. Hangi firma ile sözleşme imzalarsak imzalayalım F20-001 Sözleşme formu şartları geçerli olacağını,
  10. Tüm muayene faaliyetlerinde prosedür, talimat, uluslar arası kurallara uyulmasını sağlayacağımı taahhüt ederim.

İstanbul Denizcilik ve Sörvey Hizmetleri Ltd. Şti.