CTU Gözetimi aşağıdaki hizmetleri kapsamaktadır

 1. Yük istif, emniyete alma ve emniyetli bağlama kontrolü (yük taşıma birimlerinin ve paketli yüklerin yükleme, elleçleme, boşaltma, aktarma, depolama ve istif kontrolleri, sıcaklık, yoğunluk, nem, kayma, zıplama ve devrilme açısı kontrolleri) (IMO ResolutionA.714 (17), Res. A.581 (14) ve Res. A.533 (13) uygun olarak),
 2. Yükleme emniyetine ilişkin hesaplamanın kontrolü ve bağlamanın uygunluk gözetimi,
 3. Konteynerlerdeki tehlikeli madde ambalajlarının istifi ve doldurulması kontrolleri, CTU doldurma, boşaltma, istif, ayrım ve bağlama gözetim işlemleri (kıyı ve kara tesisleri dâhil olmak üzere),
 4. Konteyner/Araç Yükleme Sertifikası düzenleme ve doğrulama teyidi.
 5. Uluslararası Emniyetli Konteynerler Sözleşmesi’ne (CSC) tabi konteynerlerin yük taşımaya uygunluklarının gözetimi,
 6. Tehlikeli madde taşıyan tank ve portatif tank konteynerleri ile araç ve vagonun taşınan yüke uygunluk gözetimi,
 7. Yük taşıma biriminin bozulabilir ve ısı kontrollü taşınması gereken yüklere uygunluk gözetimi,
 8. Yük taşıma birimi başına izin verilen azami taşıma kapasitesi değerine (payload) göre yüklemenin uygunluk gözetimi,
 9. Konteyner gemisi haricindeki gemilere yüklenen konteynerlerin istif kontrolü ve emniyete alınması gözetimi (IMO MSC 714 Sirkülerine uygun Ek-1) 26 Nisan 2017 tarihli ve 36327 sayılı Bakan Olur’u ile yürürlüğe girmiştir.
 10. Yük taşıma brimleriningemide istifi ve emniyete alınmasına ilişkin uygunluk gözetimi (karayolu taşıtı ve vagon taşıyan gemileri de kapsar.)
 11. Yük taşıma birimi içinde taşınan ve yükleme emniyeti açısından tehlike arz eden yüklerin emniyetli taşımaya uygunluğunun gözetimi, (rulo sac, blok mermer vb.)
 12. Yük taşıma birimi içinde paketli veya dökme taşınan yüklerden numune alma,
 13. Yük taşıma birimi içinde taşınan dökme ve paketli yüklerde, metal mamul ve yarı mamullerde radyoaktivite konsantrasyonu ve radyasyon seviyesi ölçümü ve yüklemeye uygunluk ölçümleri ve gözetimi.