Tehlikeli Madde Envanteri Tespiti

Gemi sökümü sonrasında tesis dışına çıkarılacak emniyetli taşımayı etkileyen radyoaktif, patlayıcı, asbest vb. tehlike oluşturabilecek yüklerin ve malzemelerin (TEHLİKELİ MADDE ENVANTERİ) tespiti ile bunların emniyetli taşınmasına yönelik uygunluğun gözetimi yapılmaktadır.