Lashing Gözetimi aşağıdaki hizmetleri kapsamaktadır

1- Yükleme İstif Planı Kontrolü

2- Yükleme Emniyeti Hesaplarını inceleme

3- Lashingekipman uygunluk kontrolü

4- LashingUygunluk Değerlendirme (IMO’ya göre)

a- Yüklemesi yapılan yüklerde

b- Tahliyesi yapılan yüklerde

5- Hava şartları ve seyir şartları göz önüne alınarak seyir sırasında karşılaşılan durumların tespiti ve lashingekipmanlarının ve uygulamasının hesaplamalı ve/veya simülasyonlu geriye dönük tespiti ve raporlanması

6- Yükleme öncesi istif planına ve IMO hükümlerine uygunluk LashingMetot, Yöntem ve Malzeme Seçimi konusunda destek hizmetleri